Elektronisk støy

 Noe en må ta hensyn til:

 Det er alltid også direkte stråling fra alt elektronisk utstyr, men denne strålingen reduseres med økt avstand til kilden og man må minst ha en avstand på 90cm til eksempelvis: Telefon, mobiltelefon, klokkeradio, lys demper, armbåndsur og andre elektroniske enheter enten de er på eller avslått. Disse hensyn er spesielt viktig på steder en oppholder seg over lengre tid som for eksempel i sengen.

NB. en støykilde blir ikke dempet av en vegg.

.

Elektronisk støy.

Den støyen som kan forårsake ubehag via disse linjene kan elektrisk sett være meget svak og likevel forårsake ubehag, og det handler her om langt lavere støynivå og i en annen dimensjon enn det myndighetene snakker om. Alt elektronisk utstyr produserer støy, som til eksempel radioer, vekkeur, mobiltelefoner, alt trådløst utstyr, adaptere, lysstoffrør, ja til og med et batteridrevet armbåndsur kan ved en uheldig plassering forårsake dårlig nattesøvn. Et annet eksempel er slike enheter som vi demper lyset med, de må slås av om natten. Alle de røde lysdiodene som indikerer en ventemodus forteller om aktive støykilder, og bør slås av om natten. En vanlig lyspære er en ren belastning og støyer lite, men en sparepære er en meget sterk støykilde.