Bruk

 RadClean

JORDSTRÅLERENSER

Dette produkt, RadClean kontakt og brikke, er utviklet gjennom mange år med den hensikt å styrke de naturlige feltlinjene, slik at de blir minst mulig påvirket av elektronisk støy og av hverandre  hvor de krysses.

Hvorfor en slik enhet:

Jo, den skal redusere søvnproblemer og en del andre helseproblemer som måtte komme av opphold på slike linjer over kortere eller lengre tid.

Montering:

Enheten, RadClean kontakt ,skal plugges i en jordet stikk-kontakt. 

Bruk:

Enheten, RadClean brikke ,skal bæres på kroppen, enten i beltet, lomma

eller på et nøkkelknippe i lomma. 

Laaappp