Strålefare

 • Et enkelt spørsmål med et tosidig og sammensatt svar, hvor man i det ene kan vise til våre myndigheter og deres målbare grenseverdier som ofte blir omtalt i media.
 • Det andre stråleproblemet, som er minst like stort, er det vi blir utsatt for fra og via naturens egne strålingsfelt.
 • Det finnes mange feltlinjer rundt hele jordkloden, kalt jordstråler, vannårer, ley lines eller geopatogene soner, og som det har blitt tatt hensyn til i flere tusen år tilbake i historien.
 • Disse feltlinjene eller energilinjene er der, men kan ikke fullt ut og repeterbart måles eller registreres med noe kjent instrument, og da sier vitenskapen at de ikke er der og at påviselige problemer bare er innbilning.
 • Intensiteten eller styrken i disse feltlinjene varierer med månefasen, og i tillegg har vi variasjon i løpet av døgnet avhengig av hvor månen er på sin runde rundt jorden, og hvor høyt den er over horisonten.
 • De energier som disse feltlinjene består av siger eller flyter langs disse linjene og skifter sigeretning ved fjære sjø. Dette er årsaken til at perioden som vi måtte sove godt eller dårlig kan variere, for månen følger jo ikke klokka.
 • Mennesker, dyr og alt som lever blir i større eller mindre grad påvirket av disse energier. 
 • Ser vi på trærne i skogen i forhold til disse, se forsiden, så ser vi at de blir påvirket. Dyrene tar beviselig hensyn til slike linjer og det har nok også vi mennesker gjort i tidligere tider, men vår utvikling har over tid fortrengt denne egenskapen.
 • Når slike feltlinjer krysser hverandre så forstyrrer de hverandre og det danner seg da et ubehagelig sted å være.Disse feltlinjene lar seg også forstyrre av vår voksende elektroniske verden som da igjen blander seg inn og forstyrrer vår kropps signalsystem.
 • Hvor mye ubehag dette vil gi er avhengig av flere faktorer som til eksempel: hvor forurenset feltlinjene er, hvor lenge vi oppholder oss på en slik linje og hvor mottakelig den enkelte er for dette problemet.
 • Vi er jo ikke helt like kjemisk sett, og vi reagerer av den grunn ikke helt likt på våre omgivelser. Her kommer også tidsfaktoren inn, en liten plage kan over lang tid gi et meget ubehagelig resultat.
 • Det er gjort mange forsøk på å skjerme for disse problemer, men det å skjerme kan ikke være noen god løsning sett fra naturens side, den bør få flyte fritt. 
 • Vi kan heller ikke stoppe utbredelsen av elektronikk, så da må en heller, som i vårt tilfelle, prøve å forsterke naturens feltlinjer slik at de ikke lar seg infisere av denne menneske-skapte støyen.