Produkt

RadClean LOGORadClean er utviklet gjennom mange år med den hensikt å styrke de naturlige feltlinjene slik at de blir minst mulig påvirket av elektronisk støy og av hverandre  hvor de krysses.

 

Hvorfor en slik enhet:

Jo, den skal redusere søvnproblemer og en del andre helseproblemer som måtte komme av opphold på slike linjer over kortere eller lengre sikt

Montasje:

RadClean plugg ,skal plugges i en jordet stikk-kontakt.

Kontakt

 

 

 

 

 

RadClean brikke bæres nær kroppen, i lomme, belte eller tilsvarende.

Nøkkelring

 

 

 

Brosjyre? klikk her!