Hva er jordstråler?

Det finnes mange feltlinjer rundt hele jordkloden, kalt jordstråler, vannårer, ley lines eller geopatogene soner, og som det har blitt tatt hensyn til i flere tusen år tilbake i historien.

Disse feltlinjene eller energilinjene er der, men kan ikke fullt ut og repeterbart måles eller registreres med noe kjent instrument, og da sier vitenskapen at de ikke er der og at påviselige problemer bare er innbilning.

Intensiteten eller styrken i disse feltlinjene varierer med månefasen, og i tillegg har vi variasjon i løpet av døgnet avhengig av hvor månen er på sin runde rundt jorden, og hvor høyt den er over horisonten.

Leave a Reply