Hva er jordstråler?

Det finnes mange feltlinjer rundt hele jordkloden, kalt jordstråler, vannårer, ley lines eller geopatogene soner, og som det har blitt tatt hensyn til i flere tusen år tilbake i historien.

Disse feltlinjene eller energilinjene er der, men kan ikke fullt ut og repeterbart måles eller registreres med noe kjent instrument, og da sier vitenskapen at de ikke er der og at påviselige problemer bare er innbilning.

Intensiteten eller styrken i disse feltlinjene varierer med månefasen, og i tillegg har vi variasjon i løpet av døgnet avhengig av hvor månen er på sin runde rundt jorden, og hvor høyt den er over horisonten.

Jordstråler – Hva gjør det med oss?

Hva gjør det med oss?

Hvor mye ubehag dette vil gi er avhengig av flere faktorer som til eksempel: hvor forurenset feltlinjene er, hvor lenge vi oppholder oss på en slik linje og hvor mottakelig den enkelte er for dette problemet.

Vi er jo ikke helt like kjemisk sett, og vi reagerer av den grunn ikke helt likt på våre omgivelser. Her kommer også tidsfaktoren inn, en liten plage kan over lang tid gi et meget ubehagelig resultat.